קטגוריות
שייט בכנרת שייט בכנרת למשפחות שייט לפי כמות נוסעים

שייט פרטי למשפחות וקבוצות קטנות

קטגוריות
מחיר שייט בכנרת מעגנות בכנרת שייט בכנרת שייט בכנרת טבריה שייט בכנרת לקבוצות שייט לפי כמות נוסעים

שייט לקבוצות ספינות עץ טבריה

קטגוריות
מעגנות בכנרת שייט בכנרת שייט בכנרת טבריה שייט בכנרת לזוגות שייט בכנרת למשפחות שייט לפי כמות נוסעים

שייט למשפחות וזוגות בטבריה

קטגוריות
מעגנות בכנרת שייט בכנרת שייט בכנרת גינוסר שייט בכנרת לזוגות שייט בכנרת למשפחות שייט לפי כמות נוסעים

שייט בכנרת למשפחות וזוגות בגנוסר