אתר שייט בכנרת

תנאי שימוש באתר ומדיניות תשלומים וביטולים

תנאי תשלום ומדיניות ביטולים

מדיניות ביטולים


ביטול עד 72 שעות לפני השייט – ללא דמי ביטול
אפשר לבטל את השייט או לדחות את מועד השייט ללא דמי ביטול. במקרה זה תקבלו זיכויי מלא עבור התשלום. 
 

ביטול 72 – 24 שעות לפני מועד השייט – תשלום דמי ביטול 25%
במקרה של ביטול השייט או שינויי במועד השייט יגבו דמי ביטול בסך 25% מסכום העסקה כולל מע"מ
 

ביטול 24 שעות לפני מועד השייט – תשלום מלא ללא החזר
במקרה של ביטול השייט או שינויי במועד השייט בפרק זמן של 24 שעות ממועד השייט תחוייבו בתשלום מלא של סכום העסקה 

תנאי תשלום

תשלום בהעברה בנקאית 
תשלום מקדמה 25% במועד ההזמנה ותשלום היתרה עד 48 שעות לפני ההפלגה בהעברה בנקאית לפרטי החשבון הנ"ל: 
שם חשבון: זהר בן גיגי בנק אוצר החייל (14) סניף ראש פינה (313) מס' חשבון 077649 
 

תשלום באשראי 
תשלום מקדמה 25% במועד ההזמנה ותשלום היתרה עד 48 שעות לפני ההפלגה – תשלום באשראי בטלפון 0723263854 
 

תנאי תשלום 
* לא מקבלים שיקים * לא מקבלים תשלום דחוי.
בהזמנה בפרק זמן של פחות מ 48 שעות ממועד השייט יגבה תשלום מלא באשראי או בהעברה בנקאית. 

תנאי שימוש באתר שייט בכנרת

אתר שייט ואטרקציות בכינרת loveyacht.co.il (להלן:"האתר"). בבעלות זהר בן גיגי BUSYBIZ הוא אתר למכירת שייט ואטרקציות (להלן: "בעל האתר") והשימוש בו הינו בכפוף להוראות תנאי שימוש אלו. זמינות השירות איכות השירות, וכל עניין הקשור לשירות הנרכש הוא באחריות ספק השירות בלבד (להלן "ספק שירותי שייט ואטרקציות". )והכל בכפוף להוראות תנאי שימוש אלו. יש לקרוא תנאי שימוש אלו לפני כל התקשרות לרכישת שירותים או מוצרים דרך האתר.

תנאי שימוש אלו נועדו להבהיר מה הם התנאים החלים על כל מי שעשה, עושה ו/או יעשה שימוש באתר. בתקנון זה, הביטוי "תוכן" כולל כל מוצר, שירות, טקסט, תמונה, יישום תוכנה, איור, קטע צליל, קטע וידיאו, מפה, גרפיקה, ביטוי, יצירה, ידע או מידע או עניין אחר, בשלמותם ו/או בחלקם, המוצגים באתר זה ו/או המוזנים אליו ו/או הכלולים בו ו/או הממוענים אליו/ממנו, וזאת בכל אמצעי תקשורת ו/או קשר, בין בתשלום ובין בלא תשלום, ע"י העסק ו/או על ידך ו/או צד שלישי כלשהו, וכן כל זכות קניין רוחני, לרבות זכות יוצרים וזכות מוסרית, המתייחסות לאלו מהם. 

מחירי השירותים באתר עדכניים ליום ההזמנה וכוללים מע"מ. בעל האתר יגבה סכום דמי ביטול וטיפול בהזמנה בעת רכישת השירות באתר. דמי ביטול אלה לא יוחזרו ללקוח גם במקרה של ביטול השירות שהוזמן מצד הלקוח או מצד ספק השייט או האטרקציה. בעל האתר יהא רשאי לבטל רכישה לפי שיקול דעתו בכל עת טרם אספקת השירות. אחריות ו/או שירות לשירותי שייט ואטרקציות שנרכשו דרך האתר יסופקו ע"י הספק – בעל האטרקציה / חברת שייט. המוצרים או ספק השירותים הרלוונטי, לפי העניין. יודגש כי בעל האתר אינו אחראי לטיב, לאיכות, לבטיחות או להיבטים ביטוחים כלשהם של השירות.

 

אתר זה ותכניו הם רכוש בלעדי של בעל האתר בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא בכפוף לתקנון זה. באתר מופיעים תכנים מצדדים שלישיים  – ספקי שירות של שייט ואטרקציות. והמשתמשים באתר מתבקשים לכבד גם אותם. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר,  לתקן, לשנות, ולמנוע כל שימוש ו/או הזנה לאתר ו/או פרסום של תכנים המפרים זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, ולדרוש כל פיצוי ו/או שיפוי מכל מי שעלול להעמיד את מפעילת האתר במצב כזה.

לצורך הזמנת השירות תוכל לרכוש שובר ותשלם מחיר מלא עבור השירותים ו/או חבילת השירותים בהם אתה מעוניין, באמצעות האתר או לשלם רק  סכום דמי הזמנה ואת היתרה ישירות לספק השירות. 
הנך מאשר בזאת לעסק לעשות שימוש בנתוני הרכישה והתשלום לצורך ביצוע העסקה באתר.
רכישת השירות אינה מבטיחה את מועד הפעילות המבוקש שרכשת. לאחר הרכישה וההזמנה יש לתאם את מועד הפעילות מול ספק השייט. מועד הפעילות יכול להשתנות ע"פ זמינות תנאי מזג אוויר וגרמים נוספים. תוכל לנצל את השובר שרכשת עד שנה מתאריך הרכישה. פרטי התשלום והמידע האישי שלך ישמרו בפרטיות ולא יועברו לצד שלישי משום סיבה. 

העסק שומר לעצמו את הזכות לעסוק באתר בכל נושא ותחום. העסק יכול לשנות, להוסיף, לגרוע, למחוק, ולעדכן מעת לעת גם את מראה האתר ואופן השימוש בו, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר. חלק מן התמונות באתר מוצגות להמחשה בלבד, ותחת רשיון כדין. באתר מופיעים מודעות פרסומת ותכנים מסחריים אחרים (להלן: "פרסומות"). בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשגר לתיבת דואל שאותה מסרת בהרשמה, פרסומות ומסרים מסחריים. הנך רשאי לבקש מבעל האתר להפסיק שיגור של הודעות דואל כאמור. הנך מאשר בזאת את הסכמתך כי הפרסומות שיכללו באתר ו/או בדואל, הינן באחריות המלאה והבלעדית של המפרסמים. התמונות באתר הינן להמחשה בלבד.

באתר נמצאים קישורים פנימיים כמו גם קישורים לאתרים אחרים. לבל האתר אין כל שליטה או פיקוח על חומר הנמצא באתרים אלו. אין לפרש קישורים לאתרים אחרים כמתן אישור לאתרים או לתוכנם. יתכן כי במהלך הזמן חלק מהקישורים לא יפעלו היטב או בכלל, או כי התכנים הכלולים בו ישתנו, או יימחקו.

האתר מציע שירותים מספקי שרות שונים תנאי הביטול הם:

  • עד 72שעות לפני השייט – אפשרות ביטול ללא דמי ביטול
  • 72 שעות ועד 24 שעות לפני השייט יגבו דמי ביטול – סכום המקדמה או 25%.
  • במקרה של ביטול בתוך 24 שעות ממועד השייט יגבה תשלום מלא מהלקוח עבור סכום ההזמנה הכולל. 

    הביטול יתבצע מול הספק. בעל האתר מחייב דמי ביטול אשר אינם חוזרים ללקוח גם במידה וביטל את ההזמנה. 
    ברכישת חבילה או תשלום של כל הסכום דרך בעל האתר תנאי הביטול ישלחו במייל או בוואטסאפ ללקוח לאחר הרכישה. 

הנך מתחייב לשפות ולפצות את בעל האתר ו/או כל מי מטעמו, בגין כל מעשה ו/או מחדל שעלול לגרום לחברה נזק ישיר או עקיף, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה, בין עקב הפרת תנאי שימוש אלו, בין עקב הפרת הוראות כל דין, ובין עקב כל טענה או תביעה מצד שלישי כלשהו.

בעל האתר לא ישא באחריות לשימוש כלשהו שייעשה באתר, ו/או למניעה ו/או להפרעה משימוש באתר עקב הפסקת פעילות, תחזוקה, טעויות או שגיאות הכלולות בהם או חלקם. בעל האתר לא ישא באחריות לתכנים שתמסור או תזין לפרסום, חוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם, קבצי מחשב שיצורפו אליהם, ולכל נזק, הפסד, עגמת נפש או תוצאות, במישרין או בעקיפין, לך ו/או לצד שלישי כלשהו. בעל האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, עקב קישור לתכנים מהאתר ו/או אליו, ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. 

תנאי שימוש אלו אפשר ויחולו שינויים לפי שיקול דעתו המחלט והבלעדי של בעל האתר, וזאת ללא מסירת הודעה כלשהי מראש. 

כל מחלוקת ו/או סכסוך יובאו תחילה בפני מגשר מוסכם בין הצדדים, ובהעדר הסכמה, מגשר שימונה ע"י יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.  בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר ו/או לצורך קבלת תוקף פסק דין להסכם שהושג בגישור או בדרך אחרת, יהיה בית המשפט המוסמך בעיר טבריה. דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על הוראות תקנון זה ופרשנותם.

פניות לבעל האתר תתקבל בפנייה מסודרת בעמוד צור קשר או בוואטסאפ. באחת מהדרכים ליצירת קשר באתר זה.

קבלו הצעת מחיר

ברוכים הבאים לסיפון

מתכננים יום כיף ? בואו לכנרת !